Grupa Zakupowa na Tworzywa Sztuczne
Organizator: Wydawnictwo BUSINESS IMAGE
STRONA GŁOWNA
GZ POLIMEROWA ENERGIA
GZ POLIMEROWY GAZ
Nabór Firm
do Grupy Zakupowej
Tworzywa Sztuczne
na rok 2014

Dzięki uczestnictwie w Grupie – przetwórcy mogą dużo zaoszczędzić.


Koszt zakupu surowca to największa pozycja w wydatkach przetwórców tworzyw sztucznych. W przypadku wielu firm surowce to ponad 50% całości kosztów, zdarzają się przypadki, kiedy udział surowców stanowi nawet 80% kosztów.


Kilka procent dodatkowego rabatu na surowce w skali roku dla większości firm oznacza gigantyczne oszczędności. Tych kilka procent można uzyskać uczestnicząc w Grupie Zakupowej TWORZYWA SZTUCZNE.

Wydawnictwo BUSINESS IMAGE jest największym organizatorem zakupów grupowych dla przemysłu w Polsce. Za pośrednictwem Grupy Zakupowej Polimerowa Energia – prąd kupuje obecnie ponad 400 przedsiębiorstw. W Grupie Zakupowej Polimerowy Gaz Ziemny uczestniczy obecnie ponad 100 firm.

Mamy doświadczenie i kompetencję, aby zbudować realnie działający mechanizm grupowych zakupów tworzyw sztucznych i w ten sposób pomóc poprawić pozycję konkurencyjną przetwórcom działającym w naszym kraju.


Grupa Zakupowa Tworzywa Sztuczne zajmie się w roku 2014 pośrednictwem w sprzedaży: PE, PP, PS, PET, PVC.

Tylko tegorocznych Targach EPLA (05-07.03.2013) do Grupy przystąpiło ponad 40 dużych przetwórców tworzyw, którzy zadeklarowali łączny roczny wolumen zakupów w/w surowców w ilości ponad 110 tys. ton. Naszym zamierzeniem jest zebranie wolumenu rzędu 200 tys. ton rocznie i rozpoczęcie procesu negocjacyjnego z producentami polimerów.


Warto pamiętać, że ceny surowców systematycznie rosną, znacząco wpływając na zmniejszanie zysku firm przetwórczych. Jedynym rozwiązaniem znacząco pomniejszającym koszty surowców jest zawiązanie grupy zakupowej, która dzięki skali konsumpcji będzie mogła stać się istotnym partnerem dla dostawców i wynegocjować duże rabaty dla swoich członków.

Zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego do GZ TWORZYWA SZTUCZNE. Wypełnienie formularza nie pociąga za sobą żadnych formalnych zobowiązań. Treść formularza jest objęta całkowitą klauzulą poufności.


Organizator GZ TWORZYWA SZTUCZNE
Copyright 2011 © BUSINESS IMAGE. ALL RIGHTS RESERVED.